Preskocit navigáciu

dvpOdborná príprava príslušníkov Vojenskej polície Gruzínska v rámci projektu NATO MNMPBAT

Odborná príprava príslušníkov Vojenskej polície Gruzínska v rámci projektu NATO MNMPBAT

23.11.2022 V dňoch 5. až 19. novembra 2022 bola vo výcvikovom priestore pri Tbilisi, Gruzínsko, vykonaná odborná príprava príslušníkov dvoch čiat Vojenskej polície Gruzínska za účasti inštruktorov členských krajín projektu NATO MNMPBAT. Za slovenskú stranu participovali ako inštruktori výcviku nadrotmajster Milan MIHÁLIK a nadrotmajster Marián LENČÉŠ z oddelenia špecializovaných policajných operácií Vlkanová Odboru prípravy a plánovania operácií Trenčín. Výcvik bol zameraný na zlepše...

Najlepší poddôstojník Vojenskej polície za rok 2022

Najlepší poddôstojník Vojenskej polície za rok 2022
22.11.2022  Dňa 21. novembra 2022  sa v Trenčíne  uskutočnil  výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2022. Výberová komisi...
Zdroj: mp.mil.sk

NATO MP Panel III/2022

NATO MP Panel III/2022
21.11.2022V dňoch 7. až 11. novembra 2022 sa v Holandskom meste Noordwijk uskutočnilo pracovné rokovanie obrannej štandardizácie Military Police Panel (MPP). Rokovanie bolo vyko...
Zdroj: mp.mil.sk

Policajné zabezpečenie Medzinárodného dňa vojnových veteránov

Policajné zabezpečenie Medzinárodného dňa vojnových veteránov
15.11.2022Dňa 11. novembra 2022 v Bratislave - Petržalke príslušníci Vojenskej polície vykonali policajné zabezpečenie pietneho aktu a behu pri príležitosti Medzinárodného ...
Zdroj: mp.mil.sk

Inštruktážno-metodické zamestnanie vo Vojenskom obvode Lešť

Inštruktážno-metodické zamestnanie vo Vojenskom obvode Lešť
27.10.2022Dňa 25. októbra 2022 sa v priestoroch Vojenského obvodu Lešť konalo inštruktážno-metodické zamestnanie pre príslušníkov Vojenskej polície za účelom zefektívnenia boja ...
Zdroj: mp.mil.sk

Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Prevencia kriminality v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky
14.10.2022  Dňa 11. októbra 2022 sa v Posádkovom klube Trenčín uskutočnilo odborné zhromaždenie pracovníkov poverených prevenciou kriminality v útvaroch, úradoc...
Zdroj: mp.mil.sk

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície

Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenskej polície
13.10.2022V termíne od 5. septembra do 7. októbra 2022 boli v priestoroch Odboru výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek vykonané Kurzy na hodnosť pre príslušníkov Vojenske...
Zdroj: mp.mil.sk

Rokovanie Riadiaceho výboru NATO Centra výnimočnosti vojenskej polície NATO MP CoE

Rokovanie Riadiaceho výboru NATO Centra výnimočnosti vojenskej polície NATO MP CoE
12.10.2022V dňoch 3. až 6. októbra 2022 sa uskutočnilo v poradí jedenáste pracovné rokovanie Riadiaceho výboru NATO Centra výnimočnosti vojenskej polície (NATO MP CoE) vo Wrocla...
Zdroj: mp.mil.sk

Dukla – pamätník bojov Karpatsko – duklianskej operácie

Dukla – pamätník bojov Karpatsko – duklianskej operácie
12.10.2022Na východe Slovenska, v meste Svidník sa dňa 6. októbra 2022 pri príležitosti 78. výročia Karpatsko – duklianskej operácie konalo tiché kladenie vencov. Za účast...
Zdroj: mp.mil.sk

Skočiť na menu


Share