Preskocit navigáciu

SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR


SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR  

SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR

 

6. septembra 2023 sa na Spoločnom operačnom veliteľstva OS SR konal slávnostný ceremoniál pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania a 31. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky.

U úvode ceremoniálu bol vyhlásený rozkaz prezidentky SR k 79. výročiu SNP. „V našich, ale aj v európskych dejinách protifašistického odporu je Slovenské národné povstanie zapísané ako dôležitý, neprehliadnuteľný historický fakt. Stalo sa neoddeliteľnou súčasťou európskej protifašistickej a národnooslobodzovacej vlny, ktorá sa nezadržateľne dvíhala od základného prelomu na frontoch v roku 1943. Zjednotením síl domácej a zahraničnej rezistencie a s podporou najširších vrstiev obyvateľstva sa povstalcom podarilo vytrhnúť Slovensko zo spojenecko-satelitného postavenia v rozkladajúcom sa pakte štátov Osi a previesť ho na stranu víťaziacich armád spojencov,“ uviedla prezidentka SR vo svojom rozkaze.

Pri takej významnej udalosti býva dobrým zvykom oceniť príslušníkov OS SR a poďakovať  sa za ich prácu. Udelené ocenenia vybraným príslušníkom SOV z úrovne náčelníka Generálneho štábu OS SR odovzdal generálmajor Martin Michalko.

Nemenej dôležitou súčasťou ceremoniálu bolo aj pripomenutie 31. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky vyhlásením rozkazu prezidentky SR.

Prijatím Ústavy Slovenskej republiky sa vytvoril priestor na všestranný rozvoj Slovenskej republiky ako zvrchovaného štátu, slovenského národa a všetkých jej občanov vrátane národnostných menších a etnických skupín žijúcich na jej území. Je zárukou slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity“, pripomenula prezidentka vo svojom rozkaze.

Na záver slávnostného ceremoniálu generálmajor Martin Michalko vo svojom prejave vyzdvihol význam týchto dejinných udalostí v histórii nášho štátu. Uviedol, že je dôležité si trvale pripomínať odkaz Slovenského národného povstania, ako jedného z hlavných zdrojov národných a vojenských tradícií Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj výročie prijatia Ústavy SR ako zárodku vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V závere svojho vystúpenia privítal nových príslušníkov a zaželal im veľa úspechov pri plnení spoločných úloh v rámci SOV OS SR.


SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR SOV si pripomenulo 79. výročie SNP a 31. výročie prijatia Ústavy SR

Autor: SOV - Dátum: 06.09.2023
Čítanosť: 1561
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share